Petzval 58 BC

Ett första test med optisk teknik från 1840
160213-03-Vega-i-Sätra  160213-04-Sundby  160213-05-Sundby  160213-06-Sundby 
160213-07-Sundby  160213-08-Sundby  160213-09-Sundby  160213-10-Sundby